Hydraulic oil 30000

Hydraulic Oil HVI 46

Denne hydraulikkoljen HVI 46 er spesialutviklet til tungt belastede hydrauliske systemer i masseforflyttingsmaskiner og faste installasjoner som arbeider under høyt trykk og innenfor et stort temperaturområde. Denne oljen er også meget velegnet til sirkulasjonssmøring (med unntak av turbiner), til vakuumpumper og generell maskinsmøring. Viktig: Denne oljen må ikke benyttes i systemer med forsølvede deler.

According to the specifications of

  • AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
  • DIN 51524 part 3 HVLP
  • ISO 11158 HV / 6743-4 HV
  • Cincinatti Milacron P-70
  • Denison HF-2
  • Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S

Emballasje enheter

Art.nr.
volum
1 L
Per enhet 6
per pall 450
EAN-kode 8714293300014
Art.nr.
volum
5 L
Per enhet 4
per pall 112
EAN-kode 8714293300052
Art.nr.
volum
20 L
Per enhet 1
per pall 30
EAN-kode 8714293126027
Art.nr. 30060
volum 60 L
Per enhet 1
per pall 6
EAN-kode 8714293126072
Art.nr. 30205
volum 205 L
Per enhet 1
per pall 2
EAN-kode 8714293126126
Art.nr. 30999
volum 1 000 L
Per enhet 1
per pall -
EAN-kode 8714293131199
Art.nr. volum Per enhet per pall EAN-kode
30001 1 L 6 450 8714293300014
30005 5 L 4 112 8714293300052
30020 20 L 1 30 8714293126027
30060 60 L 1 6 8714293126072
30205 205 L 1 2 8714293126126
30999 1 000 L 1 - 8714293131199
lukk