Hydraulic oil 30000BIO

Biodegradable Hydraulic Oil HVI 46

Denne biologisk nedbrytbare hydraulikkoljen HVI 46 er en høyverdig biologisk nedbrytbar olje basert på syntetiske ester egnet for smøring av hydrauliske systemer og er meget bredt anvendelig i ulike sektorer som jord- og hagebruk, skipsfart og masseforflytting. Siden oljen er biologisk nedbrytbar kan den også benyttes der hvor lekkasje kan oppstå. MPM biologisk hydraulikkolje HVI 46 kan brukes ved temperaturer fra -30°C til 95°C.

According to the specifications of

  • CEC L-33-T-82 > 90%
  • ISO 15380 HEES

Emballasje enheter

volum
1 L
Per enhet 6
per pall 450
EAN-kode 8714293300021
volum
5 L
Per enhet 4
per pall 112
EAN-kode 8714293300069
volum
20 L
Per enhet 1
per pall 30
EAN-kode 8714293126034
Art.nr. 30060BIO
volum 60 L
Per enhet 1
per pall 6
EAN-kode 8714293126089
Art.nr. 30205BIO
volum 205 L
Per enhet 1
per pall 2
EAN-kode 8714293126133
Art.nr. 30999BIO
volum 1 000 L
Per enhet 1
per pall -
EAN-kode 8714293131229
Art.nr. volum Per enhet per pall EAN-kode
30001BIO 1 L 6 450 8714293300021
30005BIO 5 L 4 112 8714293300069
30020BIO 20 L 1 30 8714293126034
30060BIO 60 L 1 6 8714293126089
30205BIO 205 L 1 2 8714293126133
30999BIO 1 000 L 1 - 8714293131229
lukk