Hydraulic oil 32000

Hydraulic Oil HVI 32

Denne hydraulikkoljen HVI 32 er spesialutviklet til tungt belastede hydrauliske systemer i masseforflyttingsmaskiner og faste installasjoner som arbeider under høyt trykk og innenfor et stort temperaturområde. Denne oljen er også meget velegnet til sirkulasjonssmøring (med unntak av turbiner), til vakuumpumper og generell maskinsmøring.

Viktig: Denne oljen må ikke benyttes i systemer med forsølvede deler.

According to the specifications of

  • AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
  • DIN 51524 part 3 HVLP
  • ISO 11158 HV / 6743-4 HV
  • Cincinatti Milacron P-68
  • Denison HF-2
  • Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S

Emballasje enheter

Art.nr.
volum
1 L
Per enhet 6
per pall 450
EAN-kode 8714293320012
Art.nr.
volum
5 L
Per enhet 4
per pall 112
EAN-kode 8714293320050
Art.nr.
volum
20 L
Per enhet 1
per pall 30
EAN-kode 8714293126263
Art.nr. 32060
volum 60 L
Per enhet 1
per pall 12
EAN-kode 8714293126300
Art.nr. 32205
volum 205 L
Per enhet 1
per pall 2
EAN-kode 8714293126348
Art.nr. 32999
volum 1 000 L
Per enhet 1
per pall -
EAN-kode 8714293131328
Art.nr. volum Per enhet per pall EAN-kode
32001 1 L 6 450 8714293320012
32005 5 L 4 112 8714293320050
32020 20 L 1 30 8714293126263
32060 60 L 1 12 8714293126300
32205 205 L 1 2 8714293126348
32999 1 000 L 1 - 8714293131328
lukk