Coolant Anti freeze 87000AVAG

Antifreeze Premium Longlife G13 Concentrate

Denne Premium Long Life (Lobrid technology) silikatholdige frysevæsken på Organic Additive Technology (OAT)-basis oppfyller de nyeste kravene til VAG-gruppen og er i samsvar med den nye normen VW TL 774J og brukes i VAG-modeller fra juni 2011. Denne Premium Long Life frysevæsken G13 bør fortynnes med vann i det anbefalte blandeforholdet før bruk. Denne frysevæsken (VAG) kan brukes når det foreskrives en G12++, med unntak av dieselmotorer i tunge lastebiler.

NB: siden produktet inneholder glyserol, samsvarer refraktometerverdien på MEG-skalaen ikke med virkeligheten. Se standardanalysen.

According to the specifications of

  • VW TL 774J (G13)

Emballasje enheter

volum
1 L
Per enhet 6
per pall 450
EAN-kode 8714293012399
volum
5 L
Per enhet 4
per pall 112
EAN-kode 8714293012047
volum
20 L
Per enhet 1
per pall 30
EAN-kode 8714293129226
Art.nr. 87060AVAG
volum 60 L
Per enhet 1
per pall 12
EAN-kode 8714293129691
Art.nr. 87205AVAG
volum 205 L
Per enhet 1
per pall 2
EAN-kode 8714293130178
Art.nr. 87999AVAG
volum 1 000 L
Per enhet 1
per pall -
EAN-kode 8714293132233
Art.nr. volum Per enhet per pall EAN-kode
87001AVAG 1 L 6 450 8714293012399
87005AVAG 5 L 4 112 8714293012047
87020AVAG 20 L 1 30 8714293129226
87060AVAG 60 L 1 12 8714293129691
87205AVAG 205 L 1 2 8714293130178
87999AVAG 1 000 L 1 - 8714293132233
lukk